Met een nieuw Actieplan wil Europa de biologische sector een flinke boost geven. Het doel is op z'n minst ambitieus: ten minste 25% van de Europese landbouwgrond moet biologisch zijn tegen 2030.

Boost voor bio

De biologische sector in Europa groeit ieder jaar, in het ene land al meer dan het andere. Het biologische landbouwareaal (gebruikte oppervlakte) is de afgelopen 10 jaar dan ook enorm toegenomen (+66%). Biogronden nemen momenteel 8,5% in van de totale oppervlakte voor landbouw in de EU. Dat is lang niet slecht. Het is echter de ambitie van de Europese Commissie (EC) om dit aandeel op te trekken naar 25% biologisch landbouwareaal in 2030. En om daar te geraken, kan de biosector wel wat hulp gebruiken.

Op 25 maart 2021 presenteerde de EC een concreet “Actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie”. Het doel ervan is om de productie en consumptie van biologische producten flink aan te zwengelen om ervoor te zorgen dat de doelstelling “25% van de Europese landbouwgrond biologisch” gehaald kan worden.

Overzicht van het percentage biogrond in de EU in 2019:

Hoeveel % biologische landbouwoppervlakte heeft Europa? - (c) Eurostat
Hoeveel % biologische landbouwoppervlakte heeft Europa? - (c) Eurostat

Actieplan met 23 punten

Het Actieplan omvat 23 acties verdeeld over drie domeinen: de consumptie stimuleren, de productie opvoeren en de sector verder verduurzamen. Op die manier kan de sector evenwichtig blijven groeien. De Europese lidstaten kunnen de groei van bio mee helpen stimuleren door zelf een nationale strategie rond bio te ontwikkelen.

Een paar voorbeelden uit het Actieplan:

  • om de consumptie van bioproducten te stimuleren, kunnen kantines, bedrijfsrestaurants en scholen gestimuleerd worden om meer biologische voeding aan te bieden.
  • Op het vlak van productie wil de EC een flink budget beschikbaar maken om de biosector te ondersteunen en uit te breiden. Daarnaast wil men ook informatie-uitwisseling en netwerken voor de bioprofessionals uitwerken, en onderzoek en innovatie stimuleren. Om de biologische productie breed te promoten wil de EC jaarlijks een ‘Biodag’ organiseren
  • Om de sector verder te verduurzamen zijn er acties gericht op een beter dierenwelzijn, biologische zaden meer beschikbaar maken, een kleinere koolstofvoetafdruk voor de sector en zo min mogelijk plastic-, water- en energieverbruik.

Hier vind je het volledige actieplan.

Biokippen mogen vrij buiten rondlopen - (c) VLAM, Patricia De Laet
Biokippen mogen vrij buiten rondlopen - (c) VLAM, Patricia De Laet

'Dringend de balans herstellen'

Wat is het standpunt van Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal? Hij spreekt duidelijke taal: “We moeten dringend de balans herstellen in onze verhouding tot de natuur. Hoe meer landbouwgrond we biologisch beheren, hoe meer de biodiversiteit op die grond en in het omliggende gebied erop vooruit zal gaan.”

Een grote biodiversiteit is van levensbelang voor de natuur. Maar die soortenrijkdom op aarde staat helaas onder druk. Het aantal soorten neemt de laatste jaren sterk af onder invloed van o.a. milieuverontreiniging, ontbossing, monocultuur, gebruik van chemische gewasbescherming, … Op biologische akkers is de biodiversiteit (of soortenrijkdom) ongeveer 30% hoger dan op landbouwgrond die niet-biologisch wordt verbouwd. Daarom is biolandbouw bijvoorbeeld gunstig voor bestuivers. Biologische boeren mogen geen kunstmest of chemische gewasbescherming gebruiken maar wel een beperkt aantal natuurlijke bestrijdingsmiddelen. In bio is er ook een verbod op ggo’s. Dit komt allemaal ten goede van de biodiversiteit die voor onze planeet van levensbelang is.

Lees ook: