Een boer die omschakelt naar bioteelt, moet daar twee à drie jaar voor uittrekken. Daarom startte coöperatie BelOrta met EARTH, een nieuw label voor producten in omschakeling naar bio. Zo wil BelOrta telers ondersteunen om de omschakeling naar bio te maken.

Wat doet EARTH?

Als coöperatieve veiling bundelt en vermarkt BelOrta de producten van groente- en fruittelers. Om de telers die omschakelen naar bio – een traject van lange adem (zie verder) - te ondersteunen zochten ze bij BelOrta naar een manier om omschakelingsproducten beter zichtbaar en herkenbaar te maken. Daarom creëerden ze het EARTH-label. Met dit label geeft BelOrta producten ‘in omschakeling naar bio’ een concrete naam en kan het zijn klanten ondersteunen bij de verkoop ervan. Tegelijk geeft het label informatie aan de consument over ‘omschakeling naar bio’.

Het EARTH-logo - (c) BelOrta
Het EARTH-logo - (c) BelOrta
Met het label werd BelOrta genomineerd voor de BioVLAM 2021, de prijs voor innovatief en duurzaam ondernemen in de biosector.

Waar staat EARTH voor?

EARTH (aarde) is de nieuwe naam van BelOrta voor ‘producten in omschakeling naar bio’. Het is een acroniem:

 • Environmentally friendly
 • Always improving
 • Rooted in nature
 • Towards a prosperous future for people and planet
 • Healthy enjoyment.

Zo maakt het ‘omschakeling naar bio’ meer tastbaar en vat het mooi de basisprincipes van biolandbouw samen.

Aandacht voor omschakeling

Sander De Proost, Supervisor Verkoop Bio bij BelOrta, is heel blij met de media-aandacht die de nominatie creëerde: “Natuurlijk win je altijd graag als je ergens aan meedoet. Maar het belangrijkste is dat EARTH en ‘omschakeling naar bio’ heel wat persaandacht hebben gekregen. Veel mensen weten immers niet wat omschakeling inhoudt. Met het label willen we bereiken dat de hele markt weet wat dat is, een ‘omschakelproduct’, en hoe de teler dat doet.”

Hoeveel bedrijven doen al mee in het EARTH-project? De Proost: “Momenteel doen er zes bedrijven aan het project mee. Twee zijn nog maar net begonnen met de omschakeling, en de andere vier biobedrijven zijn aan het uitbreiden en moeten dus de nieuwe gronden omschakelen. Dat is eerder beperkt, maar voor die bedrijven biedt het wel een oplossing. Wij gaan zelf actief op zoek naar bedrijven die willen omschakelen naar bio, en bedrijven kunnen zich ook bij ons aanmelden.”

Peren in omschakeling met EARTH-stickers - (c) VLAM, Patricia De Laet
Peren in omschakeling met EARTH-stickers - (c) VLAM, Patricia De Laet

Kistkaarten

Hoe promoot BelOrta het nieuwe label? Sander De Proost legt uit: “We gebruiken het label op affiches en op verpakkingen van omschakelproducten, bv. bij appelen en peren. Ook hebben we kistkaarten gemaakt voor de kisten waarin de producten worden aangeleverd, bv. voor asperges en vruchtgroenten. Op die kistkaart staat 'Product in omschakeling naar biologische teelt'. Tot nu toe bestonden zo'n kistkaarten niet, omdat producten in omschakeling geen aparte categorie waren. Daar hebben we dus met EARTH verandering in gebracht. Daarnaast communiceren we via onze website over het verhaal rond EARTH. Op die wijze trachten we ook de eindconsument zo goed mogelijk te bereiken."

Het label heeft drie concrete doelstellingen:

 1. Het geeft landbouwers in omschakeling naar bio een extra verkoopmogelijkheid voor hun nog-niet-echt-bio-producten. Het EARTH-label behouden ze tot de omschakeling naar bio is afgerond (dan krijgen ze het EU-biologo).
 2. Naar de handelaars toe biedt het label herkenbaarheid en het signaleert hen dat deze producten een kans verdienen in hun winkels.
 3. Tot slot vertelt het label aan de consument dat producten in omschakeling al net zo vers en lekker zijn als bioproducten met het Europese biologo, en dus zeker een kans verdienen in de boodschappentas.
  Kistkaart voor producten in omschakeling met EARTH-label - (c) BelOrta
  Kistkaart voor producten in omschakeling met EARTH-label - (c) BelOrta

Wat is 'omschakelen naar bio' precies?

Een bedrijf kan niet zomaar van de ene op de andere dag biologisch worden. Daarvoor moet het omschakelen van de klassieke methode naar de biologische. Dat vraagt twee tot drie jaar, afhankelijk van de teelt. Eén ding staat als een paal boven water: al vanaf dag één moet de boer de (strenge) biologische regels volgen en werkt hij dus 100% biologisch. Een stevige investering! De teler moet nieuwe kennis opdoen, zijn werkwijze veranderen en mogelijk ook ander materiaal aankopen dat aangepast is aan de nieuwe teelt(methoden). Pas na afronding van de omschakeling (na twee à drie jaar dus) wordt de boerderij officieel gecertificeerd voor bio en krijgen de producten het officiële biolabel -- én vaak ook een betere prijs voor hun bioproducten.

Op dit moment is er maar weinig hulp om een teler te ondersteunen die de omschakeling naar bio wil maken. Door het nieuwe EARTH-label wordt duidelijk gemaakt dat er geen groei kan komen in bio zonder de stap van omschakeling te nemen. Als handelaars, winkeliers en consumentenervoor open staan om bio in omschakeling te kopen, is dat een heel positief signaal voor bio. In zekere zin is de consument zo mee verantwoordelijk voor de groei van de biosector!

Lees meer