Ja, biologische vis bestaat! Je vindt steeds meer biologische zalm, biologische forel en biologische garnalen in de winkel. Maar het is altijd kweekvis. Waarom dat zo is? Logisch!

Biologische vis wordt gekweekt volgens de regels van bio en met respect voor het dierenwelzijn en voor het milieu. Om maar een paar van de vereisten te noemen: een biologische vis leeft in schoon water, heeft voldoende ruimte om te zwemmen, eet in hoofdzaak biologisch visvoer en mag geen kunstmatige hormonen krijgen om kuit te schieten. Zo geldt voor zalm qua ruimte een maximumnorm van 10 kg/m3 in zeewater (in kooien) en 20 kg/m3 in zoet water. Biologische vissen worden bovendien op een pijnvrije manier geslacht.

Bekende producenten van biologische zalm in Europa zijn Ierland, Noorwegen en Schotland. Biologische forel komt voornamelijk uit Frankrijk, biologische garnalen vaak uit Ecuador.

Waarom een wilde vis nooit biologisch kan zijn

Een vis mag pas ‘biologisch’ genoemd worden als er aan duidelijke voorwaarden wordt voldaan, en dat kan alleen in gecontroleerde omstandigheden. De gewone visserij valt niet onder het toepassingsgebied van de bio-EU wetgeving. Bij een in het wild gevangen vis is het immers onmogelijk om te controleren hoe hij leefde en wat hij at. Zo’n vis kan dus nooit het biologisch keurmerk krijgen. Enkel bij gekweekte vis weet je dat zeker - daarom is biologische vis altijd gekweekt.

Wat je wel kunt vinden, is een tussenvorm, bv. wilde sardienen in biologische olijfolie.

Hoe herken je biologische vis?

In de winkel herken je biologische vis aan het EU-biolabel ('het groene blaadje') en aan het woord 'biologisch' op de verpakking.

Wat betekent ‘duurzaam gevangen’?

'Biologische' vis en 'duurzaam gevangen' vis zijn twee te onderscheiden termen. Bij biologische vis gaat het om kweekvis en wordt het hele productieproces gecontroleerd op wettelijke normen. Duurzame visvangst gaat over wilde visvangst waarbij men probeert het ecosysteem zo veel mogelijk te respecteren.

Het MSC-label (Marine Stewardship Council) is een bekend kwaliteitslabel voor wild gevangen vis. Het promoot een gezond visbestand dat zichzelf in stand kan houden (geen overbevissing), het helpt de natuur in het water te beschermen (bv. zeebodems of kwetsbare mariene ecosystemen) en zorgt dat het vissen op een duurzame manier gebeurt. Maar dat label is dus niet biologisch.