Goed nieuws: in 2021 steeg het aantal biolandbouwers en biobedrijven in Vlaanderen en ook het bioareaal nam toe. Steeds meer bedrijven zijn dus actief in de biologische keten.

5% meer bioboeren

In 2021 telde Vlaanderen 621 biologische landbouwbedrijven, dat is 5% meer dan in 2020. Er kwamen 67 nieuwe bioproducenten bij, terwijl 44 landbouwers hun bioproductie hebben stopgezet. Van de 67 nieuwe bioboeren zijn er 46 die zich focussen op biologische groenteteelt, fruitteelt of akkerbouw. In West-Vlaanderen vind je de meeste biolandbouwers (154), maar Vlaams-Brabant heeft relatief het hoogste aandeel bioboeren, nl. 4,4% van het totaal aantal landbouwbedrijven.

7% meer bedrijven actief in bio

Naast de 621 bioboeren waren er in 2021 ook nog 1.417 andere bedrijven actief in de bioketen als verdeler, bereider, verkooppunt, importeur en/of exporteur van biologische producten. Dat zijn er 7% meer dan in 2020. Bijna 1.000 bedrijven leggen zich toe op het maken van ‘bereidingen’.

(c) Departement Landbouw & Visserij, rapport De biologische landbouw in 2021
(c) Departement Landbouw & Visserij, rapport De biologische landbouw in 2021

8% meer bioareaal

De grondoppervlakte die biobedrijven gebruikten – het bioareaal – is in 2021 met 8% gestegen en bedraagt 9.823 hectare, net geen 10.000 hectare dus. Hiermee maakt bio ongeveer 1,6% uit van het totale Vlaamse landbouwareaal. Opvallend: een kwart van dit biologische areaal bestaat uit gronden die in omschakeling naar bio zitten.

De toename van bioboeren in West-Vlaanderen betekent dat die ook meer grond nodig hebben om op te werken – daar steeg het areaal met maar liefst 16%. Relatief gezien blijft Limburg de provincie met het hoogste aandeel biogronden, nl. 2% van het totale landbouwareaal.

12% meer biovee

Bijna een derde (31%) van de Vlaamse bioboeren heeft vee op het bedrijf, dus koeien, varkens, geiten, kippen,... Vooral het aantal biovarkens en biogeiten stijgt, maar ook het biologische pluimvee blijft flink groeien. De totale biologische veestapel groeit met 12%. Toch blijft het aantal biologisch gehouden dieren beperkt in vergelijking met de volledige veestapel in Vlaanderen.

Meer weten? Je kunt het volledige rapport hier lezen.

Lees ook Vlamingen kochten in 2021 vaker bio en gaven er 7% meer aan uit