Biologische landbouw zet in op een blijvend sterke, levende bodem en houdt rekening met de draagkracht van de aarde. Zo biedt biolandbouw een duurzame toekomst voor onze voedingsproductie.

Respect voor de draagkracht

Biolandbouw gaat zo milieuvriendelijk mogelijk te werk. Niets mag uitgeput raken: niet de bodem, niet de planten, niet de dieren. De eigen draagkracht van de natuur wordt dus gerespecteerd. Ook het principe van duurzaamheid is daarbij een belangrijke focus. Zo garandeert de bioboer dat ook toekomstige generaties hun voedsel zullen kunnen verbouwen.

Basisprincipes bij de teelt zijn: voedingsstoffen recycleren (bv. mest en compost om de bodem te voeden), zorgen voor een gezonde, van nature vruchtbare bodem, het verlies aan hulpbronnen minimaliseren (zonlicht, water, bodem, ...) en de genetische diversiteit stimuleren.

Blijvend innoveren

Bioboeren zijn een motor voor duurzame landbouw en toekomstgericht boeren. De strikte basisprincipes van bioproductie zorgen ervoor dat innovatie noodzakelijk blijft. Het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen stimuleert bioboeren om effectieve, natuurlijke alternatieven te gebruiken voor plaag- en onkruidbeheersing. Daardoor zullen ze ook sterker inzetten op preventie, bedrijfsorganisatie en -strategieën.

Trouwens, bepaalde technieken die al lang in bio worden toegepast, vinden nu steeds meer ingang bij alle boeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om specifieke machines om onkruid aan te pakken, het gebruik van klaver in graslanden voor een natuurlijke bemesting, duurzame gewasbescherming, meer zorg voor dierenwelzijn, rijk geschakeerde perceelranden, enz.

Hier vind je alle artikels over de biopijler "100% toekomst".