Ooit al ’s biologische frieten geproefd? Wat een smaak! Dat komt onder andere omdat de aardappelen in een vruchtbare, levende bodem groeien, waar geen kunstmest aan te pas komt.

Een rijke bodem boordevol leven, dat is de start van iedere bioteelt. Die vruchtbare bodem wordt ten volle gestimuleerd in bio door met dierlijke mest en organische compost te werken. Door zijn gezonde bodemopbouw kan de grond beter vocht vasthouden, zo’n 200 liter per kubieke meter. Zo is hij ook beter in staat om zich te wapenen tegen droogte.

En wat doet bio tegen de beruchte aardappelschimmel, die een hele oogst kan aantasten? De biologische aardappelboer gebruikt tegenwoordig bijna uitsluitend resistente rassen, zoals Carolus, Muze of Vitabella. Dit zijn veredelde soorten die het heel goed doen en die normaal gezien sterk genoeg zijn om de schimmel in bedwang te houden.

En wat met het onkruid? Daar kunnen de aardappelen ook van afzien. Hiervoor kan de boer een vals zaaibed gebruiken: de grond wordt geschoffeld, en dan komt natuurlijk het onkruid op. Als dat in een piepjong stadium zit, wordt een tweede keer geschoffeld voor er geplant wordt. Zo geef je de aardappelplanten een mooie voorsprong!

Bio, dat is sowieso goed gekozen

Deze campagne kwam tot stand dankzij steun van de EU.