Een verse bloemkool is net een prachtig boeket witte bloemen. Heb je al ooit bloemkoolrijst gegeten, of plakken bloemkool in de oven? Lekker! Biologische bloemkool haalt zijn voeding uit een vruchtbare bodem, en dat proef je.

Biologische bloemkolen worden groot dankzij de levende, vruchtbare grond waarin ze geteeld worden. Dat heeft de dame in het filmpje hieronder goed begrepen! Die vruchtbare bodem ligt aan de basis van alle teelten in bio. De bodem wordt zeer goed verzorgd en krijgt regelmatig voeding via organische compost of dierlijke mest (van biovee).

Een ander belangrijk principe waarmee de bodem gezond wordt gehouden is teeltrotatie of teeltwisseling. Door de teelt steeds naar een ander perceel te roteren, wordt het plantenziektes moeilijker gemaakt om zich in de bodem te nestelen of uit te breiden. Hoe gebeurt dat? Een voorbeeld: een bedrijf verdeelt zijn grond in vier en roteert ieder jaar de vier teelten naar een ander stuk, bv. bloemkool, prei, venkel en grasklaver. De grasklaver brengt niet meteen iets op maar levert wel de broodnodige stikstof voor de grond voor de volgende teeltjaren. In bio zal je dus zelden een bedrijf vinden dat maar één teelt heeft.

Kolen worden vooral lekker gevonden door de koolvlieg en de koolgalmug, maar ook bladluizen en witte vliegen kunnen schade toebrengen. Daarom is preventie in bio een heel belangrijk principe, en die preventie start van bij het begin, door het gewas zo gezond mogelijk te houden. Maar toch komen soms schadelijke schimmels of insecten opdagen. De bioboer kan hiervoor een beperkte reeks gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, biologische middelen met natuurlijke ingrediënten, bv. plantenextracten of micro-organismen. In geen geval grijpt hij naar chemisch-synthetische middelen voor de insectenbestrijding.

Meer weten over biobloemkool? Lees dan hier het verhaal van bloemkoolteler Agrico.

Bio. Dat is sowieso goed gekozen.

Deze campagne kwam tot stand dankzij steun van de EU.