Biologische rundveehouders kiezen bewust voor een diervriendelijke aanpak. De runderen krijgen voldoende stalruimte en ze grazen veel buiten in de weide. Dankzij het biologische voeder en vers gras zijn de dieren kerngezond en krijgt hun vlees een pure smaak.

De bioveeteelt staat bekend om zijn diervriendelijke aanpak, en die merk je op verschillende vlakken. De meest in het oog springende is de verplichte weidegang van de runderen: als het weer en de staat van de grond het toelaten, kunnen de dieren naar hartenlust in de wei grazen. En fijn dat ze dat vinden! Je ziet het duidelijk in het filmpje van boer Jakob Devreese.

Voor binnen in de stal zijn er strikte regels, die opgelegd zijn door de biowetgeving. Zowel de minimale binnen- als de buitenruimte (openluchtruimte) van runderen vergroten naarmate de dieren zwaarder worden. Kalfjes onder de 100 kg krijgen minstens 1,5m² ruimte binnen. De binnenruimte wordt groter naarmate het dier groeit. Een volwassen biokoe krijgt minstens 5 m² stalruimte.

In de binnenruimte is minstens de helft van de minimumoppervlakte dicht: geen latten- of roosterconstructie maar een vlakke vloer waarop de dieren niet uitglijden. Elk dier, groot en klein, heeft in de stal een schone en droge lig- of rustruimte, ingestrooid met droog strooisel. De mest uit de stal wordt op biologische teeltgronden hergebruikt.

Die ruimtes houden ook rekening met de soortspecifieke behoeften van de dieren. De runderen moeten alle natuurlijke bewegingen kunnen uitvoeren, dus ze krijgen voldoende ruimte om te staan, gemakkelijk te gaan liggen, zich om te draaien en zich te verzorgen.

Biorunderen eten biologisch gras en ruwvoeder, en dat geeft hun vlees een pure smaak. De meeste runderen grazen buiten in de wei vanaf het voorjaar tot het najaar. Ze zijn dan vaak de hele dag buiten, ook ’s nachts.

Naast vers gras krijgen biorunderen ook biologisch ruwvoeder (grasklaver) en biologisch krachtvoeder. Dankzij dit supergezonde voeder is biologisch rundsvlees puur en mals!

Meer weten over biorunderen?
Hoe ziet het leven van de biokoe eruit?
Vriendelijk voor dieren

Bio. Dat is sowieso goed gekozen.

Deze campagne kwam tot stand dankzij de steun van de EU.