Op woensdag 20 mei 2020 maakte de Europese Commissie zijn nieuwe Farm to Fork Strategy bekend. Het doel is dat de voedingsproductie in Europa een faire, gezonde en milieuvriendelijke koers gaat varen. Eén opmerkelijke doelstelling daarbij is om ten minste 25% van de landbouwgrond van de EU in 2030 biologisch te maken.

Verplichte voedingswaardelabels, het risico en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen halveren, overbemesting verminderen, meer natuurgebieden beschermen, drie miljard bomen planten,... De Europese Commissie heeft een hele waaier aan initiatieven gepresenteerd in het kader van de nieuwe Farm to Fork- en biodiversiteitsstrategie. Die moeten het verlies aan biodiversiteit (of soortenrijkdom) tegenhouden en duurzame voeding op ons bord brengen.

De nieuwe strategieën voor biodiversiteit en duurzaam voedsel kaderen in de Green Deal die van Europa tegen 2050 een volledig klimaatneutraal continent moet maken. Ondanks de acute economische crisis houdt Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen vast aan haar stokpaardje.

De hoofdpunten van het Farm to Fork-plan - (c) Europese Commissie
De hoofdpunten van het Farm to Fork-plan - (c) Europese Commissie

Ambitieuze doelstelling

En dat is niet de enige ambitieuze doelstelling. De Farm-to-Fork-strategie ziet een belangrijke rol weggelegd voor biologische landbouw. De markt voor biologische voeding blijft immers in heel Europa groeien. Biolandbouw heeft een positieve impact op de biodiversiteit, het creëert nieuwe banen en trekt jongeren aan om aan landbouw te gaan doen. De consument heeft al lang de waarde van biologische voeding ontdekt en speelt een belangrijke voortrekkersrol: als hij bio wil, zal de markt volgen.

Daarom zet de Europese Commissie een zeer ambitieuze doelstelling voorop: ten minste 25% van de landbouwgrond van de EU moet in 2030 voor biologische landbouw bestemd zijn.

Momenteel vormt de biologische landbouwgrond 8% van de totale landbouwgrond in Europa . Sommige Europese landen zijn al goed op weg om dat doel te bereiken. Dit was de top 3 in 2018: Oostenrijk met 24,7 %, Estland met 21,6 % en Zweden met 19,9 %. Tien andere Europese landen beschikken over minstens 10 % biologische landbouwgrond. België mag dan wel een flink inhaalmanoeuver plannen want had in 2018 net geen 7 % bioareaal.

Hoe gaat Europa dit doorvoeren? De actieplannen moeten nog worden uitgetekend- dat is de volgende stap die Europa zal zetten.

Ecologische voetafdruk verminderen

De Farm to Fork-strategie stelt daarnaast nog een reeks andere maatregelen voor de globale landbouwsector. Om de ecologische voetafdruk van de voedselproductie te verminderen, stelt de Commissie voor om het gebruik en de risico's van gewasbescherming tegen 2030 met 50% te verminderen, en het gebruik van kunstmest met 20%. Ook het gebruik van antibiotica in de veehouderij en aquacultuur moet met de helft dalen.

=-=-=

Bronnen: