Respect voor het milieu is een kernwaarde in bio. Het begint bij een levende bodem die vruchtbaar blijft door teeltrotatie en dierlijke mest of compost. Zo zorgt de bioboer mee voor de veerkracht van het ecosysteem.

Gezonde, levende bodem

De basis van het biologische productieproces is een levende, vruchtbare grond. Via teeltrotatie en groenbemesting houdt de bioboer de bodemvruchtbaarheid op peil.

De bioboer ondersteunt de draagkracht (het recuperatievermogen) van de bodem door gebruik te maken van teeltrotatie, het jaarlijks doorschuiven van verschillende gewassen. Zo raakt de grond niet uitgeput en worden ziektes op een natuurlijke manier bestreden.

De bioboer gebruikt ook geen kunstmest, maar voedt de bodem met natuurlijk materiaal als dierlijke stalmest of compost. Daarbij probeert hij zoveel mogelijk de kringloop te sluiten. Een voorbeeld: een melkveeboer teelt bij voorkeur een deel van het voeder voor zijn koeien op zijn eigen velden. De koeienmest gebruikt hij om de graanvelden te bemesten. Zo is de cirkel rond en zijn er geen mestoverschotten.

Inheems

Ook de keuze van het type plant of dier is van cruciaal belang in de biologische landbouw. Zo gedijen inheemse gewassen en dieren veel beter in hun leefomgeving dan gewassen of dieren die van elders komen. Inheemse soorten zijn aangepast aan de omstandigheden en het klimaat en voelen zich dus beter op hun plaats. En dat merk je! Een voorbeeld is de appelteelt: appelen groeien veel beter in onze streken dan bijvoorbeeld druiven. Bovendien worden ze ook veel minder geplaagd door ziektes.

Biodiversiteit beschermen

Dankzij zijn onafgebroken inzet voor een zo natuurlijk mogelijke teelt, helpt biolandbouw om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren. Een mooi synoniem voor biodiversiteit is soortenrijkdom. Zo zaaien bioboeren bebloemde randen in rond hun akkers. Deze mooie akkerranden trekken allerlei insecten aan die voor bestuiving zorgen en als natuurlijke plaagbestrijders fungeren. Ook bieden de randen beschutting en voedsel voor akkervogels. En dat is goed voor de biodiversiteit, én voor het milieu! Lees hier meer over.

=-=-=

>> Ga naar alle artikels over de biopijler "Goed voor het milieu".