Biologisch geteeld graan is nog lang niet overal beschikbaar, maar er wordt hard aan gewerkt. Biograanteler Ivan Pollet ziet een rooskleurige toekomst: “De markt voor biogranen en -peulvruchten is aan het groeien. De biobakkers en verwerkers van biopeulvruchten zijn vragende partij, dus er is nog veel mogelijk”.

Bekijk het filmpje over graanteelt met uitleg door Ivan Pollet:

Kwaliteit troef

Slechts 15% van het graan geteeld in België wordt gemalen tot bloem voor bakkers en keuken. Er is dus best nog ruimte voor meer biologisch graan. Ivan Pollet, deeltijds biograanteler, deeltijds bio-ingenieur en onderzoeker, toont de verschillende soorten granen: “We proberen kwaliteitsvolle biogranen te telen. Dat zijn enerzijds de klassieke granen als tarwe, spelt en rogge, en wat haver, maar ook halfgranen als quinoa en zaden, en daarnaast sojabonen en andere peulvruchten, zoals kikkererwten of linzen. Binnen de eiwittransitie -- waarbij je minder eiwitten via vlees eet, maar meer via plantaardige producten -- worden quinoa, soja, linzen en kikkererwten steeds belangrijker. Ook de overheid steekt er onderzoeksgeld in. Dat zijn teelten die we proberen onder de knie te krijgen en te verbeteren.”

Biodiversiteit

Wat zijn de uitdagingen als je kwalitatief biologisch graan wilt telen? Pollet: “Je moet in bio altijd vertrekken vanuit een vruchtbare bodem met hoge biodiversiteit. Zodat de plant in een sterke omgeving staat en volwaardig kan groeien. We zijn voortdurend op zoek naar methodes om de productie van ons biograan beter aan te pakken.”

“De grootste uitdaging blijft de onkruidbestrijding, omdat je in bio geen chemisch-synthetische producten mag gebruiken. Dus we bestrijden het onkruid vooral mechanisch, met machines. Er zijn tegenwoordig allerlei nieuwe technieken om onkruid aan te pakken, waardoor de biologische landbouw meer kansen krijgt.”

Wat is zijn eigen methode tegen onkruid? “Concreet gaan we het onkruid wieden (met de wiedeg) of schoffelen met een tractor. Met het wiedeggen pakken we het kleinere onkruid aan. Als het overgebleven onkruid groter wordt, kun je gaan schoffelen met ‘messen’, wanneer het gewas op rijen is gezaaid. Dat is best een uitdaging maar werkt wel goed als het weer wat mee zit.”

Roteren

Ook teeltrotatie (of teeltwissel) is belangrijk voor graan en peulvruchten. Teeltrotatie is het jaarlijks doorschuiven van de teelt naar een ander perceel grond. Zo verhindert de bioboer dat de bodem uitgeput raakt door steeds weer dezelfde teelt, wat bijvoorbeeld in de maïsteelt soms zien te zien is. De teeltrotatie bevordert de bodemstructuur, onderdrukt onkruid en toomt ziektes in. Een belangrijke techniek in de biolandbouw dus!

Samen sterk

Ivan Pollet staat mee aan de wieg van BioGrano, een samenwerkingsverband tussen vijf bioboeren voor de teelt, de verwerking en de verkoop van granen, halfgranen, zaden en peulvruchten. “Het is best nog experimenteel, maar we hebben een hele goeie mix van ervaring, met oudere en jongere boeren. We willen als groep produceren, om een duidelijkere stem te hebben. Omdat we met vijf zijn, is het makkelijker voor kopers om ons aan te spreken. Samen bouwen we in goede onderlinge verstandhouding onze afzetkanalen op.”

Ivan Pollet bezig op de tractor - (c) VLAM
Ivan Pollet bezig op de tractor - (c) VLAM

Samenwerken met de natuur

Waarom koos Pollet er eigenlijk voor om bioboer te worden? “Ik heb altijd graag op het veld gewerkt. Voor mij was het simpelweg een gevoelskeuze om in de biolandbouw te gaan. Bio, dat is puur samenwerken met de natuur. De wereld zit duidelijk in een transitie naar meer gezondheid en duurzaamheid, en daar past de biolandbouw perfect in. Bovendien zie ik dat de bioconsument meer en meer kritisch omgaat met wat hij/zij consumeert, terecht.”

Bioboer zijn is wel een vak apart, vindt hij: “Als bioboer moet je vooral veel passie hebben om dit toch wel zware beroep te kunnen uitoefenen. Je moet zowat bezeten zijn! De uitdaging is om op een natuurlijke, biologische manier tot een kwalitatief product te komen, en daar krijg ik enorm veel energie en voldoening van!”

=-=-=
De video en dit artikel werden gemaakt in het kader van onze biocampagne:

Kies wat vaker bio met een biografie uit Europa

(c) VLAM
(c) VLAM