Als je een koe was, kon je maar wénsen dat je op de biologische boerderij van Jakob Devreese woonde. Zien is geloven, bekijk dus snel het filmpje!

De kringloopgedachte van bio

In het West-Vlaamse Lo-Reninge ligt het Ranke Riet, het melkveebedrijf van bioboer Jakob Devreese. Waarom koos hij voor bio? Devreese licht zijn keuze toe: “Ik vind de kringloopgedachte van biolandbouw heel mooi. Op een biologische boerderij teel je zelf het voer voor de dieren. Je hebt niet alleen de melk maar ook de mestproductie van de dieren. Die mest gebruiken we voor onze eigen gronden, waar we voer telen voor de dieren. En die melk kunnen we verkopen als biologisch product.”

Klaver… niet alleen een geluksbrenger

Op een biologische boerderij mogen koeien buiten grazen van het malse groen in de wei. “Voor onze melkkoeien hebben we heel wat graslanden met grasklaver. Ook telen we voederbieten en een klein beetje mais en graan, allemaal biologisch. Die grasklaver is belangrijk, want door klavers in de weides te zetten, breng je stikstof uit de lucht naar de bodem. En daardoor groeien de gewassen beter.”

Ook voor de koeien en de melkproductie maakt grasklaver een verschil, legt Devreese uit: “In een biobedrijf waar heel veel grasklaver aan de dieren wordt gegeven, zullen de omega 3-gehaltes in de melk hoger liggen. En ook de vetsamenstelling zal anders zijn ten opzichte van bedrijven die hoofdzakelijk mais voeren. Onze koeien worden minder geconcentreerd gevoederd. Daardoor ligt de melkproductie per koe iets lager en is de melk geconcentreerder.”

Devreese aan het werk bij zijn koeien
Devreese aan het werk bij zijn koeien

Happy cow, happy man

Jakob Devreese vertelt dat koeien in een biobedrijf doorgaans langer leven. “En wij gebruiken nooit preventief antibiotica. Dus enkel wanneer de koe echt ziek is.” Het dierenwelzijn is voor de bioboer heel belangrijk. “Als een koe zich goed voelt en goed gesoigneerd wordt, zie je dat ook in de melkproductie.”

Nog zo’n troef van de bioboerderij: in de stallen hebben de koeien ruim voldoende plaats, zodat de dieren zich gemakkelijk vrij kunnen bewegen. En zodra het mooi weer is, mogen ze naar buiten om er in de weide te grazen en rond te lopen. “Als ik de staldeuren opendoe, nadat de koeien de hele winter binnen gestaan hebben, dan zijn ze écht heel gelukkig dat ze weer de wei in mogen. Dat is het mooiste wat er is.”

Dat Devreese graag met zijn dieren werkt, is duidelijk. “Ik zie m'n koeien heel graag. Elke ochtend als ik opsta, vind ik het fijn om de koeien te mogen melken. Alleen al de geur van de koeien vind ik fantastisch”, lacht de boer.