Bio in Europa is een verhaal van positieve cijfers op alle vlakken. Zowel het aantal producenten als de bio-oppervlakte groeit. Oostenrijk is met 21% de beste leerling van de klas qua bio-aandeel. In veel landen groeit bio als kool!

Bijna 300.000 bioproducenten

In 2016 waren er 295.000 bioproducenten in Europa, oftewel 10% meer dan in 2015. Dus intussen zijn er vast al meer dan 300.000. Hun aantal blijft in ieder geval ieder jaar groeien!

Samen zorgden die bioboeren voor een totale bio-omzet van 30,7 miljard euro.
Wie zijn de beste bioproducenten in de Europese klas?

 1. Duitsland: 9,5 miljard euro
 2. Frankrijk: 6,7 miljard euro
 3. Italië: 2,6 miljard euro

Bio-oppervlakte groeit spectaculair

Ook andere biocijfers tonen de groei van biologische landbouw in heel Europa, met een paar verrassende feiten. In 10 jaar tijd groeide de beschikbare oppervlakte voor biolandbouw in Europa aan met maar liefst 72% tot 12 miljoen hectare. Dat betekent dat er aan biolandbouw wordt gedaan op zo’n 6,7% van alle landbouwgronden in Europa. Waarschijnlijk zijn een groot deel van die nieuwe biogronden omgeschakeld van gangbare landbouw naar biolandbouw.

Wie heeft de meeste biogrond?

Als je puur naar de gebruikte oppervlakte voor biolandbouw kijkt, dus het totaal aantal hectares, dan bevinden de koplopers zich vooral in het zuiden van Europa:

 1. Spanje: 2 milj. ha
 2. Italië: 1,8 milj. ha
 3. Frankrijk: 1,5 milj. ha

Wie heeft het grootste aandeel?

Als je kijkt welke landen relatief gezien het grootste aandeel biolandbouwgrond hebben t.o.v. de gangbare landbouwgrond in hun land, dan krijg je weer een ander beeld:

 1. Oostenrijk (21% bio)
 2. Zweden (18% bio)
 3. Estland (18% bio)

Oostenrijk is de onbetwiste leider qua bio-aandeel. Dit is o.m. het resultaat van een positief beleid van de overheid die de nadruk legt op de kwaliteit van voedsel i.p.v. op de kwantiteit. Oostenrijk is trouwens ook het eerste land dat zelf regels voor biolandbouw vastlegde, nog voor de eerste EU-wetgeving van kracht was.

Bio in de EU - Percentage biolandbouw in % - (c) EU
Bio in de EU - Percentage biolandbouw in % - (c) EU

Omschakeling

Meer en meer gangbare bedrijven kiezen ervoor om hun gronden, teelten of vee om te schakelen naar biologisch. Het duurt doorgaans twee jaar voor de teelt of de producten echt als biologisch mogen worden verkocht. Meer dan 2,8 miljoen hectare of bijna een kwart van het Europees bioareaal had in 2016 de status van omschakeling. In heel wat EU-landen blijft het aandeel bedrijven dat omschakelt bijzonder hoog, vooral in het Oostblok.

De top 3 omschakeling naar biolandbouw:

 1. Bulgarije: maar liefst 77% van de biobedrijven was in omschakeling in 2016
 2. Kroatië: 69%
 3. Hongarije: 51%

Ook bioveestapel blijft groeien

Tot slot is er ook een duidelijke groei in de veestapel. Hoewel de biovleesproductie zich met name toelegt op kippen (maar liefst 42,9 milj. stuks), nam het aantal biorunderen en biovarkens in Europa ook flink toe in 2016:

 • Het aantal biorunderen ging met 8% omhoog – naar een totaal van 4 miljoen stuks
 • Het aantal biovarkens steeg met 5% tot 1 miljoen.
 • De schapen bleven stabiel op 4,5 miljoen
Bio in de EU - (c) VLAM
Bio in de EU - (c) VLAM