De cijfers voor de biolandbouw in Vlaanderen gaan, net als in Europa, zo goed als allemaal in stijgende lijn. Een positief verhaal voor bio!

Infografiek (c) VLAM
Infografiek (c) VLAM

Sterke groei bioaankopen

Meer en meer mensen kopen biologische voeding en we geven er met zijn allen ook meer geld aan uit. Dat concludeert het marktonderzoeksbureau GfK Belgium uit de opvolging van het thuisverbruik van 5.000 Belgische gezinnen.

9 op de 10 mensen kopen jaarlijks minstens één keer een vers bioproduct, en dat is best veel. Vooral alleenstaanden, zowel oud als jong, kopen veel bio: het bioaandeel in hun uitgaven aan verse voeding is 4,5%.

Wat geeft de Vlaming uit aan bio?

De groeicijfers zijn ronduit spectaculair: tussen 2008 en 2017 verdubbelden de biobestedingen voor verse voeding en dranken in België. Intussen spendeert de Vlaming gemiddeld € 43,50 per jaar aan bio. Daarmee lopen we nog flink achter op Denemarken, de Europese koploper, waar de inwoners jaarlijks gemiddeld € 227 aan bio besteden.

In 2017 gaven de Vlamingen samen 284 miljoen euro (+6%) uit aan bio. Alle Belgische gezinnen samen besteedden 632 miljoen euro aan biologische producten. Vooral verse producten zijn populair: de verkoop van biologische versproducten steeg in 2017 met 11% tot 193 miljoen euro.

Wat eet de Vlaming graag biologisch?

Het meeste geld geven we uit aan biogroenten en biozuivel. Aardappelen, groenten en fruit vormen met 40% de hoofdmoot van het bioboodschappenlijstje. In die groep zitten vooral de bioaardappelen in de lift. Biologisch vlees, vis en eieren zijn goed voor 21% -- vooral bio-eieren zijn populair. Het aandeel van zuivel in de boodschappentas bedraagt 20%. Biowijn en biobier zijn misschien nog wat minder bekend, maar ook daar groeit het aanbod gestaag.

Biolandbouw in Vlaanderen (2017) - (c) VLAM
Biolandbouw in Vlaanderen (2017) - (c) VLAM

Aantal Vlaamse biobedrijven groeit

De groei in de uitgaven aan bio loopt parallel met de groei bij de biobedrijven zelf. Het aantal Vlaamse landbouwbedrijven met een bioproductie breidde in 2017 uit van 430 naar 468 bedrijven, dat is een stijging met bijna 10%. Hierbij zitten zowel nieuwe biobedrijven als bedrijven die omschakelen van gangbaar naar biolandbouw. De belangstelling voor de biosector blijft groot: de gespecialiseerde beroepsopleidingen voor wie actief wil worden in de biosector zijn populair.

Hoewel jonge bioboeren het soms moeilijk hebben om geschikte gronden te vinden voor hun bedrijf, steeg de totale oppervlakte voor biolandbouw (inclusief omschakeling) in Vlaanderen met 6% van 6.960 naar 7.367 hectare. Bio blijft evenwel een relatief kleine speler want neemt slechts ongeveer 1,2% in van het totale Vlaamse landbouwareaal (dat was 620.380 hectare in 2016).

Waar houden de biolandbouwers zich mee bezig?

Bijna de helft van de biolandbouwers houdt zich bezig met de teelt van groenten of met veeteelt. Fruitteelt en akkerbouwbedrijven volgen in het rijtje.

  • 28% tuinbouw (groenten in open lucht)
  • 19% (pluim)veeteelt
  • 15% fruitteelt (vooral appelen, peren en kersen)
  • 14% akkerbouw
  • 18% gemengde bedrijven

Ook de bioveestapel groeit

Binnen de veeteelt boert de rundveehouderij opmerkelijk goed, in die tak kwamen 13 nieuwe biobedrijven bij. De biologische rundveestapel groeide in 2017 spectaculair met 68%, en ook het aantal biomelkkoeien nam flink toe met 50%. Dit gebeurde in grote mate dankzij 12 melkveehouders die in 2016 van start gingen met hun omschakeling naar bio. Ook de biovarkensstapel vertoonde een mooie groei van 40%.