Vlaanderen vindt het belangrijk dat we duurzaam geproduceerd en lokaal voedsel kunnen eten. Daarom stelde Jo Brouns, Vlaams minister van Landbouw, een nieuw Strategisch Plan voor Bio op. Maak kennis met de vijf centrale ambities die bio samen 25 procent moeten laten groeien.

Op een meer duurzame en ecologische manier omgaan met voedsel, daar draait het om bij bio. Het Europese bioactieplan (uit maart 2021) erkent de biologische landbouw als voorloper in de richting van een meer duurzaam voedselsysteem. Dat actieplan vroeg naar duidelijke engagementen van de lidstaten, waaronder het uitwerken van nationale bioactieplannen. En dat heeft Vlaanderen nu gedaan.

Hoe pakt de Vlaamse overheid dit aan?

Het Strategisch Plan Bio van Vlaanderen 2023-2027 focust op een groeiende vraag naar bioproducten. Daarom zet het heel concreet in op vijf ambities voor de periode 2023-2027. In vijf domeinen ambieert Vlaanderen om telkens 5 procent groei te creëren voor de biologische productie in Vlaanderen. En 5 x 5 procent groei vormt samen ... 25 procent ambitie!

Het Strategisch Plan Bio van Vlaanderen 2023-2027 werd uitgewerkt in nauw overleg met sectorvertegenwoordigers, landbouworganisaties en relevante stakeholders.

Dit zijn de vijf centrale ambities:

 • 5 procent landbouwareaal: het areaal onder biologische productie neemt toe tot 30.000 ha tegen eind 2027, waardoor Vlaanderen 5 procent bioareaal zal hebben (een verdriedubbeling!);
 • 5 procent omzetwaarde van de dierlijke bioproductie: de omzetwaarde van de dierlijke bioproductie (inclusief zuivel) groeit naar 5 procent
 • 5 procent biolandbouwbedrijven: minimaal 5 procent van de Vlaamse landbouwbedrijven zijn biobedrijven tegen eind 2027
 • 5 procent bioconsumptie: het volume van de bioconsumptie groeit tot 5 procent van de totale consumptie tegen eind 2027
 • 5 procent bio in overheidscatering: bio maakt 5 procent uit van de overheidscatering tegen eind 2027.
  Het Strategisch Plan Bio, zoals het gepresenteerd werd op de persvoorstelling - (c) Departement Landbouw en Visserij
  Het Strategisch Plan Bio, zoals het gepresenteerd werd op de persvoorstelling - (c) Departement Landbouw en Visserij

Zeer ambitieus

Het is de eerste keer dat Vlaanderen zoveel concrete doelstellingen over bio formuleert, en dat is een goede zaak. Door de ambities zo concreet te maken, kan de evolutie van de biologische sector tot eind 2027 immers op een objectieve manier geëvalueerd worden.

Bij de presentatie van het Strategisch Plan voor Bio zei Jo Brouns, Vlaams minister voor Landbouw, het volgende: “De biologische landbouw vervult in Vlaanderen een voortrekkersrol bij de verdere verduurzaming van de landbouwsector. Ik ben dan ook verheugd over de ambitieuze doelstellingen van het nieuwe Strategisch Plan Bio 2023-2027, dat focust op de groei van de vraag naar biologische producten. Overheidsorganisaties zullen aangemoedigd worden om het goede voorbeeld te geven. Tegen 2027 moet 5% van de overheidscatering bestaan uit bioproducten”.

Minister Jo Brouns (r) samen met (v.l.n.r. - rij 1:) Filip Fontaine (VLAM), Lode Ceyssens (Boerenbond), Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat), Patricia De Clercq (secretaris-generaal Dept. Landbouw en Visserij) - (rij 2:) Els Bonte (Dept. Landbouw en Visserij), Lieve De Cock (ILVO) - (c) Ministerie van Landbouw en Visserij
Minister Jo Brouns (r) samen met (v.l.n.r. - rij 1:) Filip Fontaine (VLAM), Lode Ceyssens (Boerenbond), Paul Cerpentier (Algemeen Boerensyndicaat), Patricia De Clercq (secretaris-generaal Dept. Landbouw en Visserij) - (rij 2:) Els Bonte (Dept. Landbouw en Visserij), Lieve De Cock (ILVO) - (c) Ministerie van Landbouw en Visserij

Meer biocatering

De vijfde doelstelling, om het aandeel bioproducten in de overheidscatering met 5 procent te doen toenemen, springt inderdaad in het oog. De overheid wil zelf het goede voorbeeld geven door meer op biocatering te gaan zetten. Hoe? Overheidsinstellingen zullen worden aangemoedigd om een voorbeeldfunctie op te nemen en in hun grootkeukens meer bioproducten gebruiken.

Ook (lokale) overheden krijgen inspiratie, informatie en ondersteuning om bio meer aan bod te laten komen. Daarnaast zal er een wetgevend kader uitgebouwd worden rond biocatering, met name voor grootkeukens (aangezien die nog niet bestaat).

'n Heerlijk bordje bio - binnenkort in meer restaurants? - (c) VLAM, P. De Laet
'n Heerlijk bordje bio - binnenkort in meer restaurants? - (c) VLAM, P. De Laet

Twee doelstellingen uitgelicht

In het Strategisch Plan Bio worden de vooropgestelde 5 x 5 procent-groeidoelstellingen vertaald naar zes strategische doelstellingen, waarvan we deze twee eruit lichten:

 • Vraag naar bio stimuleren: Een stijgende vraag naar bioproducten is dé motor die we nodig hebben voor de hele bioketen. Deze doelstelling is bewust bovenaan gezet: de biologische sector kan immers alleen op een duurzame manier groeien als er ook een grotere vraag naar bioproducten is vanwege de consument. Een groeiende bioconsumptie is uiteraard een stimulans voor de hele bioketen.
 • Bio blijft koploper in duurzaamheid: Duurzaamheid is een belangrijk sleutelwoord voor bio. Bio moet een drijvende kracht blijven in het sluiten van kringlopen, dierenwelzijn, duurzame gewasbescherming, biodiversiteit, milieuzorg en innovatie.

Andere concrete plannen
Vlaanderen neemt zich voor om de consument goed te informeren over de voordelen van bio en er een fijne beleving aan te koppelen. Alleen een gebalanceerde groei van vraag en aanbod kan voor een duurzame groei van de biosector zorgen. Dus de vraag is even belangrijk als het aanbod. In het plan zijn dan ook heel wat acties opgenomen die specifiek op de consument inzetten.

Een paar voorbeelden:

 • In 2021 riep de Europese Unie 23 september uit tot European Organic Day. Deze Europese Dag voor Bio zal vanaf nu ook in Vlaanderen flink in de kijker worden gezet.
 • De Bioweek komt terug! Deze Bioweek was even afwezig in Vlaanderen, maar in Wallonië bleef ze wel doorleven. Vooral de retailers zien graag de Bioweek in Vlaanderen opleven. Tijdens de Bioweek kan je bio gaan beleven bij de biologische producenten, van biolandbouwers en verwerkers tot winkels. De bedrijven in de bioketen worden gestimuleerd om massaal hun deuren open te zetten en hun verhaal te vertellen, zodat je alles met eigen ogen kan zien.
 • Voor leerkrachten worden er onderwijspakketten over biolandbouw uitgewerkt om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het bioverhaal.
 • Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor bio, want zij zijn de toekomst. Er wordt onderzocht welke initiatieven jongeren enthousiast kunnen maken voor bio.
Boer spelen op het bioveld - (c) VLAM, P. De Laet
Boer spelen op het bioveld - (c) VLAM, P. De Laet

Meer weten over het Strategisch Plan Bio? Je kunt het hier lezen.