Biodieren worden goed verzorgd: ze eten biologisch voeder en krijgen voldoende ruimte binnen in de stal én buiten. Zo kunnen ze rustig hun natuurlijke gedrag vertonen – pikken, wroeten, eten, … - en met hun soortgenoten omgaan.

Voldoende comfort

De voorbije jaren worden er steeds meer inspanningen geleverd om het dierenwelzijn in de hele productieketen van dierlijk voedsel te verbeteren. In de nasleep van een aantal voedselschandalen groeit de bekommernis bij de consument om het welzijn van dieren. Meer en meer mensen kiezen daarom voor biologisch vlees, eieren en melk.

Voor de biologische veeteelt zijn er strikte regels over de leefomstandigheden van de dieren. Biodieren leven gemiddeld langer en krijgen dus meer tijd om te groeien. De minimale leefoppervlakte binnen en buiten is per dier nauwkeurig vastgelegd om voldoende comfort te garanderen. Alle dieren mogen vrij naar buiten om te grazen, te wroeten en lekker te bewegen. In de stal zijn er natuurlijke lucht en licht beschikbaar, waardoor de dieren een natuurlijk ritme volgen.

Bio eet bio

Bio geeft de voorkeur aan robuuste, sterke, lokale rassen die zich kunnen aanpassen aan lokale omstandigheden en resistent zijn tegen ziektes. Je bent wat je eet, dus de dieren krijgen zo veel mogelijk biologische voeding (runderen, schapen en geiten krijgen 100% biologisch voer; het voer van varkens en pluimvee is 95% biologisch). Dat voedsel moet ook grotendeels in de regio geteeld zijn. Biologische dierenvoeding mag geen genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) bevatten. Ook hormonen of stoffen om de groei te bevorderen zijn uit den boze.

Aandacht voor dierenwelzijn

De biowetgeving verzekert dat dieren zo goed mogelijk worden verzorgd. Het knippen van staarten, tanden of snavels en onthoornen is in principe verboden. Transporten moeten zo kort mogelijk zijn en er mag geen elektrisch dwangmiddel gehanteerd worden (bv. om dieren in een vrachtwagen te dwingen). Het slachten, tenslotte, moet zo snel en pijnloos mogelijk gebeuren.

Hier vind je alle artikels over de biopijler "Vriendelijk voor dieren".

__

Met dank aan Biomijnnatuur.be