Elk ei dat je in de winkelrekken vindt, draagt een stempel met een code. Die ‘eicode’ bestaat uit 7 of meer cijfers en letters en vertelt je waar het ei vandaan komt.

Voortaan is het ontrafelen van de eiercode voor jou ... een eitje!

Het eerste cijfer (van 0 tot 3) geeft aan hoe de kippen leven. Hoe lager het cijfer, hoe meer aandacht voor dierenwelzijn. Vervolgens komt de lettercode van het land van herkomst (BE voor België) en als laatste het registratienummer van de producent (in België 4 cijfers, soms gevolgd door het hoknummer).

Dit zijn de mogelijkheden:
• Code 0: eieren afkomstig van biologische kippen
• Code 1: eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop
• Code 2: eieren afkomstig van scharrelkippen
• Code 3: eieren afkomstig van kippen in verrijkte kooien
Ieder systeem moet voldoen aan een reeks voorwaarden die van kracht zijn in heel de Europese Unie.

Infografiek (c) VLAM
Infografiek (c) VLAM

PS Lees ook dit: Daarom kopen bijna 7 op 10 mensen bio-eieren!

Code 0 = biologisch ei

Biologische eieren zijn ongetwijfeld de meest diervriendelijke eieren. Biologische kippen kunnen minstens één derde van hun leven vrij naar buiten. Ze krijgen voldoende ruimte om binnen én buiten hun natuurlijke kippengedrag te uiten: ze kunnen voedsel zoeken, scharrelen, stofbaden nemen, … Concreet is er in de stal 1 m² per 6 kippen beschikbaar én buiten krijgt iedere kip minstens 4 m². Buiten moet er genoeg begroeiing zijn (struiken, bomen, gras, kruiden) zodat er voldoende afleiding is en zodat ze kunnen schuilen tegen de zon of de regen.

Een biokip heeft daglicht in de stal en eet biologisch voeder. Bij ziekte wordt een biokip eerst behandeld met homeopathische middelen. Als ze (uitzonderlijk) antibiotica krijgt, moet er een langere wachttijd gerespecteerd worden voordat haar eieren weer als biologische verkocht mogen worden - dit om restjes antibiotica in het ei te vermijden.

Code 1 = ei van vrije uitloop

De vrije-uitloopkip heeft iets minder plaats dan een biokip in de stal, er leven 7 à 9 kippen per m². De naam zegt het al: deze kip kan ook vrij naar buiten om haar natuurlijke kippengedrag te uiten, en dat zelfs de hele dag. Buiten krijgt ze net als de biokip minimaal 4 m². Ze mag enkel worden binnengehouden om gezondheidsredenen (bv. vogelgriep). Het gebeurt wel dat de punt van de snavel bij deze kippen preventief verwijderd of weggebrand wordt. Dit omdat kippen soms uit verveling bij elkaar gaan verenpikken.

Code 2 = scharrelei

De naam doet vermoeden dat deze kippen vrolijk buiten rondscharrelen, maar dat klopt niet. Scharreleieren zijn afkomstig van kippen die uitsluitend binnen in een stal leven en dus geen uitloop naar buiten kennen. In de stal kunnen ze wel vrij rondscharrelen, maar de ruimte is er beperkt met 9 kippen per m². Meestal beschikken de kippen over etagestallen waarbij ze zich over maximaal 4 niveaus kunnen verspreiden in de stal. In een deel van de stal moet strooisel op de vloer liggen om in te kunnen scharrelen. Om verenpikken te vermijden, mag de punt van de snavel verwijderd worden door hem weg te branden of te knippen.

Code 3 = verrijkte kooi-ei

De verkoop van eieren en kippenvlees uit traditionele (dichtbehuisde) legbatterijen in de winkel is sinds 2012 gelukkig verboden in de EU. Sindsdien huizen de leghennen van deze categorie met 3 tot 5 samen in een ‘verrijkte’ kooi van minimaal 2000 cm² (i.e. 400 tot 666 cm² per kip). Zo’n kooi moet uitgerust zijn met een legnest, een scharrelruimte en een zitstok. Deze kippen krijgen geen daglicht te zien. Verrijkte kooi-eieren worden nog verwerkt in allerlei producten (mayonaises, gebak …) en worden ook geëxporteerd. Deze eieren mogen in de EU echter niet meer verkocht worden aan particulieren. Dus in principe kan je geen code 3-eieren tegenkomen in de winkel.

Dacht je dat ...

... bruine kippen bruine eieren leggen en witte kippen witte? Nope, de kleur van de kip heeft niets te maken met de kleur van het ei. Die komt namelijk overeen met ... de kleur van de lellen (achter de snavel)! Een kip met witte lellen legt witte eieren, een kip met rood aan de lellen legt bruine.