Consumenten kiezen voor bio omdat ze het gezond, milieuvriendelijk en authentiek vinden. Dat blijkt uit een bevraging van verschillende groepen consumenten die naar hun koopgedrag en houding ten opzichte van bio ondervraagd werden.

Regelmatig bevraagt VLAM groepen gewone consumenten die geen geheim maken van hun boodschappenlijstjes en eetgewoontes. Een van de vragen die we hen stelden, was "Wat zijn je motivaties om bio te kopen?".

Milieuvriendelijker

Consumenten blijken voor bio te kiezen omdat ze het gezond, milieuvriendelijk en authentiek vinden. Ook dierenwelzijn is een belangrijk argument om bio te kopen, en het steeds grotere bio-aanbod maakt het hen gemakkelijker om de keuze te maken. Zo verwoordt een deelnemer het: “Ik merk toch dat ik nu meer bio koop dan vroeger, wellicht omdat ik van de authentieke smaak hou en het beter vind voor mijn gezondheid.”

De meerderheid van de groep kiest voor bio omdat de producten vrij zijn van chemische pesticiden en van kunstmatige additieven. Gezinnen met kinderen vinden dit extra belangrijk. Een deelnemer legt uit: "Als ik aan bio denk, denk ik aan echt natuurlijke productie en respect voor evenwicht in de natuur. En een natuurlijke kweek zonder gebruik van pesticiden, chemische producten en forcering van groeiproces."

Omdat bio voor alternatieve manieren van gewasbescherming kiest, wordt het als veel milieuvriendelijker ervaren. Deze consument ziet de zorg voor onze planeet zelfs als hoofdreden om voor bio te kiezen: “We zijn niet de enigen op deze aarde, na ons moeten onze kinderen hier ook nog leven, dus vind ik het onze plicht om er zorg voor te dragen.”

Zorg voor plant en bodem in de praktijk - (c) VLAM
Zorg voor plant en bodem in de praktijk - (c) VLAM

Kort is koning

Sommige consumenten merkten wel op dat bioproducten niet altijd lokaal geproduceerd worden (bv. omdat ze geïmporteerd worden). Ze zijn vooral fan van bioproducten als die een korte weg hebben afgelegd van het veld naar de consument, want dat geeft het product een pure en echte smaak volgens hen. Een deelnemer merkt op: “Ik heb het laatste jaar meer bio gekocht doordat ze in mijn gemeente een boerenmarkt zijn gestart en ik doe er graag mijn aankopen.”

Tot slot is ook dierenwelzijn voor de Vlaamse consument een belangrijk argument pro bio. Zo kopen veel consumenten bio-eieren van kippen met vrije uitloop, en ook biomelk zit in de lift.

Groter aanbod

Heel wat mensen zeggen dat ze meer bioproducten kopen omdat het aanbod tegenwoordig groot is, omdat ze bewuster omgaan met voeding, en omdat ze meer overtuigd zijn van de meerwaarde die bio biedt.
Vanwege de forse uitbreiding van het bio-aanbod verwachten de deelnemers aan de onderzoeken dat bioproducten steeds makkelijker verkrijgbaar zullen zijn én dat ze goedkoper worden. Ze denken ook dat het aanbod de komende jaren verder zal blijven groeien door de toenemende bewustwording rond milieu en ecologie.

En het prijskaartje?

Voor veel mensen blijft het prijskaartje de grootste barrière om bioproducten te kopen. Men vind bio vaak te duur vergeleken met gelijkaardige niet-bio producten. Dit idee wordt versterkt doordat de meerwaarde die bio biedt voor die meerprijs niet altijd onmiddellijk merkbaar is voor de consument. Waar zit die meerwaarde dan wel in? Dat lees je allemaal op deze website! Bijvoorbeeld hier.

Goeie voornemens

Gevraagd naar hun intenties voor de toekomst, is zo’n 36% van de groep van plan om ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ meer bio kopen. 47% geeft aan dat ze ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ vaker bij een boer willen kopen, en het is dan ook logisch dat 49% zegt ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ meer te gaan kiezen voor lokale producten. Goeie voornemens genoeg dus!

Wat nemen Vlaamse consumenten zich voor om in de toekomst  te doen?  (c) IvoX in opdracht van VLAM 2018
Wat nemen Vlaamse consumenten zich voor om in de toekomst te doen? (c) IvoX in opdracht van VLAM 2018