Bestaat dat, biologische vis? Ja, je vindt steeds meer biologische vis, zoals zalm of forel, in de winkel. Biologische vis is altijd kweekvis. Waarom is dat zo?

Waarom een wilde vis nooit biologisch kan zijn

 • Producten van jacht en visserij op in het wild levende dieren worden niet als biologisch beschouwd. Eenvoudigweg omdat je de omstandigheden waarin wilde dieren leven niet kan controleren. Je weet niet wat de vissen aten, hoe ze leefden en of het water waarin ze zwemmen 100% schoon was. Zo’n vis kan dus nooit het biologisch keurmerk krijgen.
 • Een vis mag pas ‘biologisch’ genoemd worden als er aan duidelijke voorwaarden wordt voldaan, en dat kan alleen in gecontroleerde omstandigheden.
 • Bekende producenten van biologische zalm in Europa zijn Ierland, Noorwegen en Schotland. Biologische forel komt voornamelijk uit Frankrijk, biologische garnalen vaak uit Ecuador.
  Biozalm en bioforel vind je tegenwoordig vrij makkelijk in de winkel - (c) VLAM
  Biozalm en bioforel vind je tegenwoordig vrij makkelijk in de winkel - (c) VLAM

Hoe leeft een biologische vis?

Biologische vis wordt in specifieke omstandigheden gekweekt met respect voor het dierenwelzijn en voor het milieu. Daarbij worden de regels van de Europese biowetgeving strikt nagevolgd. Als biologische vis of garnalen geïmporteerd worden, moet het bedrijf in het land van herkomst ook voldoen aan de biologische wetgeving.

Een biologische vis…

 • leeft in schoon, voldoende zuurstofrijk water. Bij zoetwatervissen moet het water afkomstig zijn uit een open circuit met een zuurstofsaturatie van ten minste 60 %; bij zoutwatervissen leven de vissen in voldoende ruime kooien in open water met een minimumzeestroming
 • heeft voldoende ruimte om te zwemmen; de bezettingsgraden zijn per vissoort vastgelegd. Voor zalm geldt bijvoorbeeld een maximumnorm van 10 kg/m3 in zeewater (in kooien) en 20 kg/m3 in zoet water. Voor kabeljauw of zeebaars in zeewater geldt 15 kg/m3
 • eet in hoofdzaak biologisch visvoer. Plantaardige onderdelen van het voedsel moeten afkomstig zijn van biologische productie en dierlijke onderdelen moeten afkomstig zijn van aquatische dieren uit duurzaam geëxploiteerde visbestanden
 • indien hij leeft in zoet water krijgt de vis maximaal 16 uur licht (natuurlijk en eventueel bijkomend kunstlicht) per dag
 • mag geen kunstmatige hormonen krijgen om kuit te schieten
 • krijgt geen groeibevorderaars
 • wordt op een pijnvrije manier geslacht.

Hoe behandel je een zieke vis?

Als zich een gezondheidsprobleem voordoet, kan de kweker de dieren behandelen met van planten, dieren of mineralen afkomstige stoffen in een homeopathische verdunning, met bepaalde planten en hun extracten, en met stoffen als spoorelementen, metalen, natuurlijke immunostimulanten en toegestane probiotica.

Wat betekent ‘duurzaam gevangen’?

'Biologische' vis en 'duurzaam gevangen' vis zijn twee aparte termen.

 • Bij biologische vis gaat het om kweekvis en wordt het hele productieproces gecontroleerd op wettelijke normen.
 • Duurzame visvangst gaat over wilde visvangst waarbij men probeert het ecosysteem zo veel mogelijk te respecteren.
 • Het MSC-label (Marine Stewardship Council) is een bekend kwaliteitslabel voor wild gevangen vis. Het promoot een gezond visbestand dat zichzelf in stand kan houden (geen overbevissing), het helpt de natuur in het water te beschermen (bv. zeebodems of kwetsbare mariene ecosystemen) en zorgt dat het vissen op een duurzame manier gebeurt. Maar dat label is dus niet biologisch.

Hoe herken je biologische vis?

In de winkel herken je biologische vis aan het EU-biolabel ('het groene blaadje') en aan het woord 'biologisch' op de verpakking.