Kies je voor biomelk, dan kies je voor diervriendelijke melk. Van koeien, geiten of schapen die op hun gemak vrij in de wei mogen grazen, biologisch voeder eten en voldoende ruimte in de stal krijgen.

Biomelk is diervriendelijke melk

Als je biomelk koopt, dan weet je zeker dat de dieren een goed en gezond leven leiden. Want bio zet zich uitdrukkelijk in voor het welzijn van de dieren.
Hoe werkt de biologische veehouderij? Een overzicht:

 • Tijdens het graasseizoen grazen of wroeten de dieren overdag in de weide, waar ze voldoende ruimte krijgen.
 • Om de wei gezond te houden, worden geen chemisch gesynthetiseerde gewasbescherming of kunstmest gebruikt, wel dierlijke mest.
 • In de stallen krijgen de dieren voldoende ruimte – minstens om te gaan liggen en om te kunnen draaien.
 • Biodieren eten voornamelijk vers gras en klaver – de weilanden zijn ook 100% biologisch. Daarnaast krijgen ze biologisch voeder.
 • Preventief wordt nooit klassieke medicatie gebruikt. Antibiotica mag alleen bij uitzondering gebruikt worden, bv. bij een infectie.

Dit alles is in een duidelijke biowetgeving vastgelegd, die strikt moet worden nageleefd. Een controle-organisatie komt regelmatig langs om dit te controleren.

Deze koeien hebben immens veel ruimte om buiten te grazen - (c) VLAM
Deze koeien hebben immens veel ruimte om buiten te grazen - (c) VLAM

’n Comfortabel leven buiten …

 • Op een bioveehouderij zul je altijd weilanden zien, want biokoeien en -geiten moeten minstens tussen 16 mei en 14 oktober vrij naar buiten kunnen om te grazen. (De rest van het jaar is het niet verplicht vanwege ons natte klimaat, maar het mag wel.)
 • De bioboer volgt daarbij het principe van de grondgebondenheid: hij houdt niet meer dieren dan de grond aankan. Te veel dieren in een wei leiden immers tot overbegrazing, overbemesting en bodemerosie. De basisregel in bio is 2 koeien of 23 geiten (ouder dan 1 jaar) op één hectare (100 m × 100 m). (Het kan wel gebeuren dat je meer biokoeien op één hectare ziet: ze veranderen soms verschillende keren van weide, maar op jaar- en bedrijfsbasis komt het dan toch uit op 2 koeien per hectare.)
 • M.a.w.: De bioboer heeft meer vierkante meter nodig per dier dan op een gangbaar bedrijf, en dat zowel binnen als buiten. Daardoor ligt de opbrengst per hectare lager en stijgt de kostprijs van de melk.

… en ook het nodige comfort binnen

Ook in de stal krijgt een biodier voldoende ruimte om zich te kunnen draaien of om te gaan liggen.

 • Een koe krijgt minstens 6 m² stalruimte, een geit 1,5 m².
 • In de stal krijgt elk dier een schone ligruimte met droog strooisel.
 • Ze genieten er van frisse lucht, meestal ook daglicht, en biologisch voeder.
 • Maximaal de helft van de binnenruimte mag bestaan uit latten- of roosterconstructies (om mest op te vangen); de rest van de oppervlakte moet dicht zijn, met een vlakke vloer waarop de dieren niet uitglijden.
Bioboer Jakob Devreese ('t Ranke Riet) in zijn koeienstal - (c) VLAM
Bioboer Jakob Devreese ('t Ranke Riet) in zijn koeienstal - (c) VLAM

Biologisch voeder op het menu

 • Tijdens de graastijd eten biokoeien en -geiten voornamelijk vers gras en klaver.
 • De weilanden zijn uiteraard ook 100% biologisch, er wordt bijvoorbeeld geen kunstmest op gebruikt.
 • Daarnaast krijgen de dieren biologisch ruwvoer (grasklaver), verse of gedroogde biologische voedergewassen (bv. luzerne) of biologisch kuilvoer. Ten minste 60% hiervan moet de bioboer zelf telen of aankopen bij een biologisch landbouwbedrijf uit de regio. Een bioboer gebruikt sowieso geen kunstmatige stoffen als groei- of productiebevorderaars.

In de praktijk

Bekijk het filmpje over het leven van de melkkoeien op de 't Ranke Riet, de bioboerderij van Jakob Devreese.

Is melk nu wel of niet gezond?

Loop je minder risico op darmkanker met melk? Helpt melk je tegen diabetes? En tegen botverkalking (osteoporose)? Of juist niet? De antwoorden zijn niet steeds even duidelijk. Wel zeker is dat melk en zuivelproducten in de voedingsdriehoek passen en dat ze een goede bron van eiwitten, vitamine B2 en B12 zijn. Volle melk levert ook wat vitamine A en D. Melk bevat ook mineralen zoals calcium, fosfor, kalium, magnesium en zink.

Een glas melk (150 ml) geeft je zo’n 180 mg calcium, dat is een vijfde van onze gemiddelde calciumbehoefte. De aanbevolen hoeveelheid is ongeveer 3 porties zuivel per dag (dus ook kaas, yoghurt, ...).

De calcium in melk helpt om gezonde botten te krijgen, maar het is niet bewezen dat melk je tegen osteoporose zou kunnen beschermen. Daar spelen ook andere factoren mee, zoals voldoende vitamine D, lichaamsbeweging en een evenwichtige totaalvoeding.

Meer weten

Een fris glas melk, heerlijk op ieder moment van de dag - (c) VLAM
Een fris glas melk, heerlijk op ieder moment van de dag - (c) VLAM

Is biomelk gezonder?

Biomelk heeft een andere vetzuursamenstelling dan gewone melk: het bevat 50% meer omega-3 en minder omega-6. En dat is precies goed voor ons! Want onze gemiddelde inname van omega-3 is te laag en die van omega-6 te hoog.

Interessant weetje: uit een onderzoek van het Nederlandse Louis Bolk-instituut bleek dat peuters op 2-jarige leeftijd 30% minder kans op eczeem hebben als ze overwegend biologische zuivelproducten gebruiken. Meer onderzoek op dit terrein is nodig want er bestaat nog geen wetenschappelijke consensus over.
Lees alvast dit artikel: Biologische melk kan helpen om eczeem bij peuters te verminderen.

Heb je nog vragen?

 • Mag een bioboer voor de voortplanting van zijn koeien kunstmatige inseminatie gebruiken?
 • Kunnen biokoeien normaal kalveren of gaat dat altijd via keizersnede?
 • Als biodieren ziek worden, krijgen ze dan ook antibiotica toegediend?

Op deze vragen krijg je een antwoord in Hoe ziet het leven van de biokoe eruit?